„CSAPDÁK…” KÖNYVBEMUTATÓ

 

 

____ ___________

 

Akit foglalkoztatnak az önismeret kérdései, az érdekes, gondolkoztató olvasnivalót talál e könyv lapjain, miközben egyre több új információt fedezhet fel önmagáról és másokról.

Életünkhöz hasonlóan ez a könyv is tele van felismerésekkel, fájdalmakkal, félelmekkel, korlátokkal, csapdákkal és csodákkal...

Ha ön nyitott és befogadó, az olvasottak meghökkentõ hûséggel tükrözhetik az Ön életét is. Új szemszögbõl láthatja meg aktuális problémáit, ráláthat erõsségeire, beazonosíthatja hiányosságait.Önmaga felismerése izgalmas szórakozássá válhat.

Problémái megoldásához, kapcsolatai átalakításához, rossz beidegzõdései leküzdéséhez egy pozitív irányú változás segíthet.

A megoldás nem a könyv lapjai között, hanem saját magában kell keresnie. A könyv csak egy tükör, amiben önmagát is észreveheti.

Ha ez sikerül, akkor lehetõsége nyílik arra, hogy családtagjaival, barátaival, egész környezetével, s nem utolsó sorban saját magával ösztönzõ, gondoskodó és figyelmes kapcsolatot hozzon létre - megteremtve az egészséget és harmóniát.

És ez nem kevés!

 

Ha a kereskedelmi forgalomban nem érhetõ el a könyv az Ön számára, akkor postai utánvéttel megrendelhetõ a 06-1-242-0852–es telefonszámon, vagy személyesen megvásárolható a 1031 Budapest, Kadosa u. 60. fszt. 1. szám alatti kineziológiai stúdióban, elõzetes idõpontegyeztetés után.

 

 

Elõszó

Már kisgyermekkoromban sokat foglalkoztatott az élet és a halál, az öröm és a bánat, a jó és a rossz, a szeretet és a gyûlölet, az egység és az elkülönülés fogalma, habár így konkrétan soha nem fogalmazódott meg bennem. Érdekelt mindig, hogy mi van a háttérben, mi az, mai mozgat, és mi dönti el, hogy merre induljon el valaki. Mi okozza a félelmet bennem, mi az, ami elveszi az önbizalmat, senki sehol nem tanított meg erre. Kinek kell megfelelni, mi az, hogy tökéletes, és van e egyáltalán ilyen? A sokak által tanított igazságok közül melyik a valódi? Amit otthon hallok, amit az iskolában, amit a moziban, vagy színházban, vagy valahol máshol?

Ez mind bizonytalanná tette az embert. Szerepjátszásra nevelt és megtanított arra, hogy ne legyek õszinte. Ösztönösen döntöttem mindig és mások nemigen tudtak befolyásolni. Céljaimat többnyire elértem, jól érzem magam a bõrömben. Nem mondható ingerszegénynek az életem. Élveztem és élvezem ma is minden percét, csak most valahogy egészen másként. Volt szerencsém az élet nagyon sok területén átélni a legkülönbözõbb szituációkat, a legkülönbözõbb rétegekbõl megismerni rengeteg embert.

Gyorsan tudtam kapcsolatot teremteni, és két perc múlva azon csodálkoztak, hogy több információt adtak át nekem magukról, mint amennyit szerettek volna.

Gyakran érzem azt, hogy csak nekem lehet igazam. ÛNem törõdtem más véleményével, mindig mentem a fejem után, akkor is, amikor elvakítottak az érzelmeim. Ilyenkor nagyon rossz döntések is születtek, de nem törõdtem vele. Elkerültem a problémát és nem változtam. Úgy gondoltam, a világnak kell hozzám alkalmazkodni, és az én elvárásaimnak kell megfelelnie. Nem vettem észre a rossz beidegzõdéseket, a reflexviselkedéseket, amik kialakultak bennem, és ellenem dolgoztak.

Rengeteg szeretetre vágytam és rengeteg szeretet volt bennem, amit nem tudtam kiadni, mert féltem, hogy visszaélnek vele és kihasználnak. Egyre felszínesebbé váltak kapcsolataim és csak fizikai szinten éltem.

Valami nagyon nem mûködött és nem tudtam, mi. Pedig a látszat mást mutatott. Úgy tûnt, hogy mindenem megvan, amire szükségem van, de a feszültség nõtt bennem. Úgy tûnt, hogy boldog vagyok, minden sikerül, de valami nagyon bántott belülrõl, amit nem tudtam beazonosítani. Vak voltam az érzelmeimre, amik elvakítottak.

Ekkor jöttem rá, hogy nem csak fizikai szinten élünk, hanem érzelmi és tudatos szinten is, és ez tesz emberré.

Kifelé éltem.

Többet jelentett számomra a létezésnél mindaz, amit birtokolok. Önmegvalósításomat külsõ tényezõk, státuszszimbólumok határozták meg.

Megtagadtam saját érzéseimet, gondolataimat, értékeimet és másoknak feleltem meg.

Ez azt jelenti, hogy nem a saját életemet éltem és nem tudtam, miért. Rengeteg dolog nem tudatosult bennem és nem volt kontroll alatt. Képtelen voltam rájönni a megoldásra.

És ekkor hozott össze a sors a kineziológiával...

Carol személyében egy végtelen szeretetet sugárzó hölgyet ismertem meg. Az elsõ tanfolyam elvégzése után rögtön döntöttem, hogy nem hagyom abba a végéig. Aztán rájöttem, hogy ennek nincs vége. Azóta is tanulom és oktatom ezt a csodálatos módszert, ami végtelenül gyengéd és hatékony.

A kurzusok és az oldások során rengeteg dolog tudatosult bennem, mi van a háttérben, mi az mai mozgat és hogyan. Mi az ami elvakít, és nem látjuk meg a csapdát, amelybe belelépünk és minél jobban vergõdünk, annál jobban fogva tart. Milyen módszerrel vehetjük észre, hogy ki tudjuk nyitni, hogy szabaddá válhassunk és ha legközelebb ilyen úton járunk, ne lépjünk bele újra.

Úgy érzem, ezt el kellett mondanom ahhoz, hogy miért is született meg ez a könyv, ami végül rólam is szól.

Én írtam, de nem csak általam íródott. A tudás nem az agy terméke, hanem kívülrõl jön. A valóság folyamatosan küldi az információit felénk, és ezeket mi szubjektíven értelemzzük.

Az így kapott kis mozaikokból kialakul egy kép.

Ez a kép az enyém. Elkészítésében segített a genetikai kódom, az élettapasztalatom, a környezetem, és természetesen a kineziológia.

Könyvem errõl a képrõl szól.

Az egész úgy kezdõdött, hogy írtam egy cikket a kineziológia "One Brain" módszerének bemutatásáról. A célja figyelemfelkeltés volt. A visszajelzések arra ösztönöztek, hogy bemutassak néhány területet, ahol nagyon látványos eredményeket lehet elérni.

A cikkbõl cikksorozat lett. Nagy érdeklõdést váltott ki az olvasók körében.

Több tanárnõ is kipróbálta ezt a lehetõséget, és miután megtapasztalta pozitív hatását, ajánlotta a tanulási nehézségekkel és a dyslexiával küszködõ tanítványainak.

Az eredmények ezekben az esetekben is gyorsak, hatékonyak voltak.

A cikkek iránti érdeklõdés nõtt. És a sorozat lassan átalakult egy személyiségfejlesztõ programmá.

Szól a magányról, a félelemrõl, a gátló és kondícionálótényezõkrõl a hitrendszer csapdáiról, az önbizalmoról, a sikerrõl, a szeretetrõl, a célok megvalósításáról, önmagunk megvalósításáról, a kommunikációról, hogy megfelelõen tudjuk képviselni magunkat az élet bármely területén, a harmóniáról, az egységrõlés az egészrõl.

A cikkek egymásra épülnek, és egy egységet alkotnak. Kialakul egy vezérfonal, ami mindig mindenhol mindenre és mindenkire igaz. Ha valaki figyelmesen elolvassa, biztosan észreveszi azokat a problémákat, amik rá vonatkoztak és talán egyedül is tud változtatni rajtuk pozitív irányban. Felismerheti saját csapdáit és az önmagát korlátozóhiedelmeit, amik esetleg még nem tudatosulnak benne.

Megtanulhatja szeretni és elfogadni önmagát és helyét a világban. A viselekedésével jobbá tudja tenni saját magát és a környezetét. Harmóniába kerül testi, lelki és tudatos szinten önmagával és az egész világgal, és részévé válhat az egésznek.

És ez nem kevés.

A könyv gerincét ez a cikksorozat alkotja.

Ha a mozaikképen észreveszel egy alakot, aki Te vagy és nem tetszel magadnak, nyugodtan változtasd meg.

Nagyon sok mozaikdarabka áll rendelkezésre, hogy megformázd, kirakd igazi énedet.

És ha ez sikerült, már nem volt hiábavaló ez a könyv.

 

Sok szeretettel:

Pintér István